เครื่องส่งลมเย็นออกแบบพิเศษ

CUSTOMIZED AHU

• โครงสร้างผนัง 2 ชั้น ไส้กลางโฟมพียูหนา 50 มม.
•  คอล์ยเย็นออกแบบพิเศษตามความการคำนวณที่แม่นยำ
•  ขนาดที่สามารถออกแบบได้ทั้งแบบแนวนอน หรือแบบแนวตั้ง, ตำแหน่งของช่องเซอร์วิส, ตำแหน่งลมเข้า/ออก ที่ออกแบบตามพื้นที่ติดตั้ง

•  พัดลมที่เหมาะสม เลือกแรงส่ง (head) พัดลมตามจริง (ความยาวท่อลม, ชนิดแผ่นกรองอากาศที่ใช้, pressure drop อื่นๆ)
•  ชนิดแผ่นกรองอากาศที่สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ (Pre/Meduim/Hepa)
•  แดมเปอร์แบบเหลี่ยมผลิตจากอลูมิเนียม (ไม่เกิดสนิม)

คุณสมบัติมาตราฐาน (STANDARD FEATURES)

 • โครงสร้างผนัง 2 ชั้นไส้กรองโฟมพียู
 • แดมเปอร์แบบเหลี่ยมผลิตจากอลูมิเนียม
 • คอลย์น้ำเย็น (two sections design)
 • คอลย์น้ำยา
 • คอลย์น้ำร้อน หรือ ฮีทเตอร์ไฟฟ้า
 • คอลย์ทองแดง ฟินอลูมิเนียม
 • ถาดน้ำทิ้งผลิตจากสเตนเลส
 • แผ่นกรองอากาศแบบ Pre-filter บิ้วอิน
 • ช่องเซอร์วิสแบบใช้งานง่าย และ ตัวเครื่องออกแบบให้เล็กที่สุด (แนวตั้ง/แนวนอน)
 • เริ่มต้นที่ 500 CFM ถึง 14,000 CFM หรือ ใหญ่กว่า

คุณสมบัติทางเลือก (OPTIONAL FEATURES)

 • โครงสร้างผนัง 2 ชั้นผลิตจากวัสดุสเตนเลส
 • เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนที่ฟิน – คอล์ยเย็น
 • ฟินทองแดง – คอล์ยเย็น
 • อลูมิเนียม Plate Heat Exchanger
 • ออกแบบเป็นท่อนแยกส่งประกอบหน้างาน

คุณสมบัติของชุดควบคุม (CONTROLLER FEATURES)

 • ตู้สำหรับติดตั้งภายใน หรือภายนอก(optional)
 • มอเตอร์พัดลมควบคุมด้วย VSD
 • ควบคุมด้วย PLC (optional)
 • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ที่ลมเข้า/ออก(optional)

หลักการทำงาน

เครื่องส่งลมเย็นออกแบบพิเศษ (CUSTOMIZED AHU) จะถูกออกแบบพิเศษด้วยการคำนวณที่แม่นยำ เพื่อให้ได้อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ที่ตามความต้องการ

 • คอล์ยเย็นออกแบบพิเศษตามความการคำนวณที่แม่นยำ (two sections cooling coil design)
 • คอล์ยน้ำร้อน หรือฮีทเตอร์ไฟฟ้าออกแบบพิเศษตามความการคำนวณ
 • พัดลมที่เลือกปริมาณลม และแรงส่ง (head) พัดลมได้พอดี (เสียงเบา)
 • การออกแบบตัวเครื่องแบบเป็นท่อนเพื่อประโยชน์ต่อการขนส่งและติดตั้ง

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ 
คอล์ยเย็นจะถูกออกแบบให้แบ่งเป็นสองวงจร เพื่อที่จะสามารถช่วยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโดยใช้พลังงานที่น้อยสุด