เครื่องระบายอากาศ ERV

ERV VENTILATOR

•  ลดมลภาวะภายในห้อง
•  ลดควันและกลิ่นภายในห้อง
•  ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
•  ลดภาระโหลดของเครื่องปรับอากาศ

•  ลดความชื้นส่วนเกิน
•  ช่วยห้องมีบรรยากาศที่ถูกสุขลักษณะ
•  ประหยัดเงินค่าไฟฟ้า

คุณสมบัติมาตราฐาน (STANDARD FEATURES)

 • โครงสร้างอลูมิเนียมโปรไฟล์และผนัง 2 ชั้นไส้กรองโฟมพียู
 • แดมเปอร์แบบเหลี่ยมผลิตจากอลูมิเนียม
 • ถาดน้ำทิ้งผลิตจากสเตนเลส
 • แผ่นกรองอากาศแบบ Pre-filter บิ้วอิน
 • ช่องเซอร์วิสแบบใช้งานง่าย และ ตัวเครื่องออกแบบให้เล็กที่สุด (แนวตั้ง/แนวนอน)
 • เริ่มต้นที่ 500 CFM ถึง 14,000 CFM หรือ ใหญ่กว่า

คุณสมบัติทางเลือก (OPTIONAL FEATURES)

 • โครงสร้างอลูมิเนียมโปรไฟล์และผนัง 2 ชั้นผลิตจากวัสดุสเตนเลส
 • สเตนเลสPlate Heat Exchanger
 • ออกแบบเป็นท่อนแยกส่งประกอบหน้างาน

คุณสมบัติของชุดควบคุม (CONTROLLER FEATURES)

 • ตู้สำหรับติดตั้งภายใน หรือภายนอก(optional)
 • มอเตอร์พัดลมควบคุมด้วย VSD
 • ควบคุมด้วย PLC (optional)
 • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ที่ลมเข้า/ออก(optional)

หลักการทำงาน

ระบบระบายอากาศประหยัดพลังงานของเราประกอบด้ว อลูมิเนียม Plate Heat Exchanger ที่ผ่านการทดสอบอากาศรั่วที่เข้าใกล้ศูนย์ ทำให้ไม่มีการปนเปื้อนระหว่างอากาศที่เติมเข้ามาใหม่และอากาศที่ดูดออกไปทิ้ง เหลือไว้แต่การแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างกัน นอกจากนี้ใต้ชุด ERV ยังมีถาดน้ำทิ้งสเตนเลสเพื่อดักเก็บมวลน้ำที่อาจเกิดการควบแน่น และยังสามารถช่วยระบายน้ำขณะทำความสะอาด

แหล่งที่มาของอุปกรณ์
•  อลูมิเนียม Plate Heat Exchanger (สวีเดน)
•  พัดลมขับตรง (เยอรมัน)
•  แผ่นกรองอากาศ (สหรัฐอเมริกา)