บริการของเรา

ระบบปรับอากาศ – ลดความชื้น – ท่อจ่ายลมผ้า – ระบบระบายอากาศ ERV

บริการออกแบบ

 • คำนวณโหลดความร้อนอย่างละเอียด
 • ออกแบบ AHUs & FAU ให้เหมาะสมสำหรับแต่ละโครงการ
 • ออกแบบท่อลม ทั้งท่อลมโลหะ และท่อลมผ้า
 • ออกแบบท่อน้ำ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ
 • ออกแบบระบบPLC ควบคุม และระบบงานไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
 • คำนวณและเลือกเครื่องทำความเย็นและเครื่องสูบน้ำที่เหมาะสม

บริการติดตั้ง

 • ติดตั้ง AHUs & FAU (ถอดประกอบใหม่หน้างานได้)
 • ติดตั้งท่อทั้งท่อลมโลหะ และท่อลมผ้า
 • ติดตั้งท่อน้ำพร้อมหุ้มฉนวนกันความร้อนและหุ้มอลูมิเนียมแจ๊คเก๊ต
 • ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมและงานระบบไฟฟ้า
 • ติดตั้งเครื่องทำความเย็นและเครื่องสูบน้ำ

ทดสอบระบบ

 • ทดสอบระบบด้วยการรับประกัน ค่าอุณหภูมิ/ความชื้นตามที่ตกลง
 • รับประกันระบบมาตราฐานหนึ่งปี
 • ฝึกอบรมการใช้งานพร้อมคู่มือ

ขอบเขตของงาน

แพ๊คเกจ A – แพ๊คเกจ B – แพ๊คเกจ C