ท่อลมดูด QF (Quick Fit) สามารถต่อเพิ่มเติมได้

หลังจากใช้งานไปซักระยะ ลูกค้าต้องการเพิ่มฮูดดูดอากาศที่ซิงค์ล้างภาชนะ อันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของท่อ QF

ถอดตัวปิดปลายท่อ จากนั้นต่อท่อใหม่เข้าไป พร้อมด้วยตัวปรับลม Damper และตัวฮูดดูดอากาศ Canopy

Before extend the duct with end cap at the end.

Take off end cap then extend the duct with canopy.